Nasza oferta

- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- ryczałt ewidencjonowany
- prowadzenie rejestrów VAT, e-Sprawozdawczość JPK_VAT
- obsługa kadrowo-płacowa
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia
- prowadzenie rozliczeń z US, ZUS, PFRON
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT, CIT)