Nasza oferta:

                       - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

                       - prowadzenie rejestrów VAT, e-Sprawozdawczość JPK_VAT

                       - obsługa kadrowo-płacowa

                       - ewidencja środków trwałych i wyposażenia

                       - prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PFRON

                       - sporządzanie zeznań podatkowych